Over Komb

De oud-leerlingenbond, Koninklijke Oud-Mellistenbond (K.O.M.B.), Association Royale des Anciens Mellistes (A.R.A.M.) werd opgericht in 1897 met een dubbel doel.

Eer betuigen, in een geest van dankbaarheid aan het College, aan zijn onderwijs, zijn vorming en opvoeding, gegeven door de vele generaties Paters Jozefieten, leerkrachten en begeleiders-opvoeders.

Het bestendigen en het nauwer toehalen van de bestaande vriendschapsbanden tussen de oud- leerlingen en van de onderlinge hulp in de breedste zin bevorderen.

De oud-leerlingenbond is voor het College meer dan een doeltreffend en spraakmakend uithangbord en betekent een ideale publicitaire factor om zijn school en internaat te promoten.

Getuige hiervan de Collegespreuk "ON Y REVIENT TOUJOURS". Sinds 1897 wordt onafgebroken een tijdschrift, het BULLETIN, uitgeven. De K.O.M.B. beheert een adressenbestand van ongeveer 3000 oud-leerlingen, dat dankzij de samenwerking met het collegesecretariaat up to date is. Aan alle laatstejaars van het college wordt het lidmaatschap van de K.O.M.B. voor anderhalf jaar gratis aangeboden!

Dat de Oud-leerlingenbond sinds meer dan een eeuw vrij goed functioneertt, is voor een groot stuk te danken aan een efficiënte structuur.

Activiteiten

Het nationaal bestuur vergadert elke derde woensdag van de maand om 19.30 u., in principe te Deurle, en eenmaal per jaar in Antwerpen, Brabant of West-Vlaanderen.

Begin oktober wordt jaarlijks de oud-leerlingendag met banket georganiseerd in het college. Jubilerende retorica's van 25 en 50 jaar geleden, alsook retorica's van 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 en 45 jaar geleden krijgen speciale aandacht.

In de maand april houdt de K.O.M.B. zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in het college of op locatie en worden de krachtlijnen vastgelegd voor het volgende jaar.

Soms neemt het centraal bestuur van de K.O.M.B. zelf het initiatief en organiseert nationaal een activiteit: een concert, een avondfeest, een voordracht of een bedrijfsbezoek. De K.O.M.B. ondersteunt gebeurlijk de bouwprojecten van het college. In principe zijn het de regionale afdelingen die organiseren: soupers met voordracht, bedrijfsbezoeken, daguitstappen, barbecues, concerten, museumbezoeken, een sportieve activiteit, wijndegustaties, een bezoek aan een kunstatelier, activiteiten in familieverband met de kinderen enz.

Bekijk onze foto’s

Onze evenementen in beeld gebracht

Onze foto’s